Chłodnice

Chłodnice samochodowe często nadają się do eksploatacji nawet kilka lat. Istnieje jednak możliwość ich wcześniejszego uszkodzenia mechanicznego – wtedy należy rozważyć wymianę. Oferujemy duży wybór chłodnic wykorzystujących różnego rodzaju materiały chłodzące.

chłodnica samochodowa